Outsourcing

Outsourcing to praktyka biznesowa, w której firma wynajmuje inne przedsiębiorstwo do wykonywania konkretnych zadań, obsługi operacji itd. Firmy mogą zlecać na zewnątrz funkcjonowanie całych działów takich jak IT, marketing, obsługa klienta, sprzedaż transgraniczna, logistyka i inne.


Co to jest outsourcing?


Outsourcing to praktyka biznesowa polegająca na zatrudnianiu osób spoza firmy do wykonywania usług lub tworzenia towarów, które tradycyjnie były wykonywane przez własny personel. Robi się to zwykle po to, by ograniczyć koszty i poprawić efektywność.


Outsourcing został po raz pierwszy uznany za strategię biznesową w 1989 roku i stał się integralną częścią ekonomii. Praktyka outsourcingu jest przedmiotem wielu kontrowersji. Jej przeciwnicy twierdzą, że spowodował on utratę krajowych miejsc pracy, zwłaszcza w sektorze produkcyjnym. Zwolennicy twierdzą, że tworzy on zachętę dla przedsiębiorstw i firm do alokowania zasobów tam, gdzie są one najbardziej efektywne. Uważają oni także, że outsourcing pomaga utrzymać charakter gospodarek wolnorynkowych w skali globalnej.


Na czym polega outsourcing?


Outsourcing polega na przekazaniu zadań, funkcji, projektów i procesów firmie zewnętrznej. Jest to zarządzanie relacjami z firmami zewnętrznymi i dograniu pracy wewnątrz przedsiębiorstwa, z tymi na zewnątrz. Utrzymanie i zabezpieczenie zaufanych relacji jest niezbędne w działaniach outsourcingowych. Decyzja o współpracy z wybranym dostawcą powinna być bardzo starannie podjęta, oparta na wnikliwej obserwacji, czy jest on w stanie zapewnić najwyższy poziom jakości usług. Z pewnością taki podmiot powinien być wyspecjalizowany w realizacji zadań, z dziedziny której wykonanie chcemy mu powierzyć.


Co oznacza outsourcing?


Outsourcing oznacza outside-resource-using i jest akronimem pochodzącym z języka angielskiego. Na Polski tłumaczymy to jako korzystanie z zewnętrznych źródeł.


Operator logistyczny jako outsourcing logistyki


Wybór modelu biznesowego outsourcingu logistycznego opiera się na współpracy z firmą Third-Party Logistics (3PL). Zewnętrzny partner to zazwyczaj operator logistyczny. To firma, która prowadzi własny magazyn i świadczy wszystkie istotne usługi logistyczne dla swoich klientów. Operator logistyczny oferuje zazwyczaj:


  • Zarządzanie łańcuchem dostaw;
  • Zarządzanie dostawcami i usługodawcami związanymi z logistyką;
  • Zajmowanie się magazynowaniem, organizacją, kompletacją, pakowaniem i wysyłką produktów;
  • Śledzenie zamówień i ich realizacji;
  • Ułatwianie zarządzania zapasami poprzez wybrany system zarządzania magazynem;

B

B2B

E

EAN

G

GLN

N

R

RFID

T

Towary

U

W

WMS

Z