Kalkulator wagi objętościowej (gabarytowej)


Wymiary Paczki

Podaj wymiary paczki

Waga gabarytowa to waga, która określa maksymalną dopuszczalną wagę dla danego ładunku, która jest ustalana na podstawie jego rozmiarów i gabarytów. Jest to ważne dla transportu, ponieważ pojazdy i infrastruktura drogowa mogą mieć ograniczenia dotyczące maksymalnej wagi ładunku, który mogą przewozić. Waga gabarytowa jest często stosowana w przypadku ładunków, które są duże lub trudne do zważenia, takich jak maszyny lub konstrukcje stalowe.

x cm
y cm
z cm

Waga gabarytowa: 0
Obliczenie wagi gabarytowej - w powyższym przykładzie obowiązuje u wybranych kurierów (DPD Polska, Cargus Rumunia, Sameday). Obliczane wg wzoru x * y * z / 6000.