Nearshoring – czym jest i jakie ma wady oraz zalety?

Logistyka25 marca 2024

W tym artykule omówimy czym jest nearshoring, jak działa oraz jakie ma korzyści i wady. Ta odmiana outsourcingu obejmuje przeniesienie produkcji do bliskich krajów, a nie odległych azjatyckich potęg. Takie podejście oferuje szereg korzyści dla różnych branż od produkcji, przez IT, po usługi.

Nearshoring – czym jest i jakie ma wady oraz zalety?

Foto: freepik.com

Aby zrozumieć, czym jest nearshoring, należy najpierw sprawdzić, czym jest offshoring i onshoring. Zrobimy to szybko na poniższym przykładzie:

 • Jeśli polska firma zleca zadania do Indii, jest to offshoring;
 • Jeśli polska firma outsourcuje do Czech, jest to nearshoring;
 • Jeśli polska firma z Lublina zleca outsourcing do Poznania, jest to onshoring;


Czym jest nearshoring?


Nearshoring to forma outsourcingu polegająca na przenoszeniu produkcji dóbr bliżej rynku zbytu, co skraca łańcuchy dostaw, a tym samym obniża koszt transportu. Dodatkowo daje on szansę na większą kontrolę nad procesem wytwarzania, chociażby dlatego, że firmy przebywają w tej samej strefie czasowej. Dzięki bliskości geograficznej istnieje możliwość zorganizowania szybkiego spotkania, co w przypadku wszelkich problemów pozwala na ich szybkie rozwiązanie. Nearshoring zazwyczaj odbywa się pomiędzy krajami sąsiedzkimi takimi jak USA – Meksyk, czy Niemcy – Polska.


Nearshoring a offshoring


Offshoring jest przeniesieniem produkcji do odległych krajów takich jak Chiny, Pakistan, czy Indie. Nearshoring z kolei ma charakter deglobalistyczny. Każdy z tych systemów ma swoje wady i zalety, a jego wybór powinien być poprzedzony dokładną analizą.


fot. freepik.com

Offshoring odbywa się daleko poza granicami kraju, w którym działa firma zlecająca produkcję lub usługi. Jest to bardzo opłacalne rozwiązanie, gdyż pozwala wykorzystać tańszą produkcję, co istotnie obniża jej koszty, zwiększając zysk. Chiny stały się popularne w przypadku offshoringu związanego z produkcją przemysłową, a Indie realizują offshoring oparty na wiedzy. Pracownicy w tym kraju świadczą usługi doradcze, pomocy technicznej i innych przez telefon dla klientów anglojęzycznych.

Choć offshoring jest tańszą opcją, ma wiele wad. Może on stwarzać wiele problemów komunikacyjnych, ponieważ bariery językowe i kulturowe mogą utrudniać skuteczną komunikację i obciążać siłę roboczą. Ponadto terminy są często przedłużane ze względu na dużą różnicę w strefach czasowych, co negatywnie wpływa na dotrzymywanie harmonogramu i komunikację w czasie rzeczywistym. Im dłuższe łańcuchy dostaw, tym zwiększa się ryzyko, że zostaną zaburzone, a tym samym produkty nie zostaną dostarczone.


Nearshoring a Onshoring


Onshoring to kolejna forma outsourcingu, która polega na przeniesieniu produkcji do firmy w tym samym kraju, ale innym mieście. Pomaga to firmie uniknąć kilku problemów, takich jak kwestie zarządzania ryzykiem związanym ze współpracą zagraniczną. Dodatkowo takie przedsiębiorstwo korzysta z tego samego systemu prawno-podatkowego, puli pracowników i tożsamości kulturowej. Dzięki temu firma inwestuje we własnym kraju i gospodarce, ale jednak koszty produkcji są wyższe niż w przypadku nearshoringu.


Zalety nearshoringu


Wybierając nearshoring jako formę produkcji zyskujesz w kilku aspektach, w których offshoring nie daje rady. Jednak to, na co się zdecydujesz, zależeć powinno od specyfiki potrzeb Twojego przedsiębiorstwa i przynieść zysk. Poznaj zalety nearshoringu:

 • Szybki transport - mając bliższe relacje z dostawcą usług produkcyjnych, można uniknąć opóźnień w wysyłce towarów. Dzięki temu utrzymasz poziom konkurencyjności wobec klientów, dostarczając wszystko na czas.
 • Efektywne koszty produkcji i siły roboczej - jedną z najważniejszych zalet nearshoringu jest optymalizacja kosztów, co związane jest z niższą ceną produkcji i płacami. Jednocześnie ta forma może uratować firmy, działające w krajach, gdzie brakuje pracowników. Dotyczy to zarówno klasycznej produkcji przemysłowej, jak i usług IT lub innych.
 • Strefa czasowa - ze względu na bliskość geograficzną, godziny pracy klientów i dostawców o wiele łatwiej jest się komunikować, spotykać i na bieżąco rozwiązywać problemy.
 • Łatwiejsza i lepsza kontrola – kiedy Twoja produkcja odbywa się w Azji, to ostateczną kontrolę przeprowadzisz tak naprawdę po otrzymaniu produktów. Wtedy może być za późno, a wadliwe towary nie zostaną sprzedane, co zaburzy działalność. W przypadku nearshoringu jest łatwiej, gdyż bliskość geograficzna umożliwia efektywną kontrolę.
 • Niższe koszty transportu i środowiskowe – koszt przewozu towarów z odległych krajów jest duży, a wiąże się on również z opłatami celnymi oraz środowiskowymi. Wybierając nearshoring zmniejszasz swoją zależność od międzynarodowych szlaków morskich, bo produkcja odbywa się „za miedzą”. Obniżasz koszty transportu, cła, a produkty otrzymujesz szybciej.
 • Szerszy dostęp do pracowników – wykwalifikowany pracownik jest na wagę złota, a często trudno go znaleźć. Łatwiej jest to zrobić w sąsiednim kraju, gdzie koszty pracy są niższe, a potrzeba jej znalezienia, duża.


fot. freepik.com


Wady nearshoringu


Wady nearshoringu związane są z jego specyfiką, więc trudno powiedzieć, że jest gorszy od offshoringu. Oba te systemy są po prostu inne i mają swoje uwarunkowania, jednak można wskazać pewne przeszkody w nearshoringu:

 • Nearshoring może być tańszy w dłuższej perspektywie, ale wymaga początkowej inwestycji;
 • Znalezienie dobrego partnera na nowym rynku może być problemem podobnie jak w przypadku offshoringu;
 • Przeniesienie produkcji z jednego regionu do drugiego zwykle oznacza zerwanie relacji z lokalnym dostawcą lub partnerem;
 • Jeśli nie możesz uruchomić produkcji na nowym rynku przed zamknięciem bieżącej działalności, to zaliczysz opóźnienia;
 • Problemy związane z przeniesieniem maszyn produkcyjnych, szkoleniem pracowników oraz barierami prawnymi;


Nearshoring - podsumowanieDecyzja o przejściu na nearshoring wymaga starannego rozważenia priorytetów biznesowych. Zatrudnienie zespołu nearshore sprawia, że projekt jest trudniejszy do zrealizowania, do czego nie ma wątpliwości, ale korzyści z tego płynące naprawdę robią różnicę. Należy rozważyć, czy dostępne są niezbędne zasoby i umiejętności, aby dostarczyć skuteczne rozwiązania, które wniosą wartość dodaną do firmy. Nearshoring nie tylko pozwala skupić się na kluczowych kompetencjach i przeznaczyć zewnętrzne zasoby na innowacje, ale także zapewnia strategiczną elastyczność dzięki odpowiedniej technologii.