Jaki będzie rok 2024 dla branży TSL- transport, spedycja, logistyka

Logistyka27 grudnia 2023

Rok ma się ku końcowi, więc warto przyjrzeć się prognozom dla branży TSL na ten przyszły – 2024. Pojawiają się zagrożenia, pozytywne informacje i szanse, które można wykorzystać, gdy bacznie obserwuje się sytuację. Szybka reakcja zminimalizuje straty, a zimna głowa pozwala nawet w trudnym okresie przekuć problemy na zysk. O zmianach w prawie dla branży TSL, geopolityce i ogólnej kondycji sektora opowiemy niżej, a teraz…

Jaki będzie rok 2024 dla branży TSL- transport, spedycja, logistyka

Foto: freepik.com

Chcemy złożyć Wam życzenia, by nadchodzący rok 2024 był dla Was szczęśliwy. Byście wykorzystali swoją siłę i twardo stawiali czoła wszystkim problemom. Wykorzystajcie wszystkie zasoby, dobre pomysły i innowacje. Reagujcie w porę i pamiętajcie, że siła Polskiego przedsiębiorcy tkwi w jego zaradności :-)


Prawo a branża TSL w 2024 roku


Początek roku zawsze związany jest z nowymi przepisami, a jednym z nich, który ma wpływ na branżę TSL jest zwiększenie minimalnego wynagrodzenia. Wzrost na poziomie 18% wpłynie na koszt pracy, co trzeba wziąć pod uwagę zarówno pod względem kondycji finansowej przedsiębiorstwa, jak i cen usług dla klientów. Podobnie jak w 2023 roku i w ‘24 wzrost będzie dwukrotny: od stycznia płaca minimalna osiągnie 4242 zł, a od 1 lipca 4300 zł. Poniżej przedstawiamy zmiany w prawie, które bezpośrednio dotyczą firm branży TSL:

  • Wprowadzenie opartych na dokumentacji i ryzyku identyfikacyjnych kontroli roślin, towarów zwierzęcych, żywności niepochodzącej od zwierząt z UE i produktów roślinnych - oznacza to, że wprowadzono nowe procedury kontroli dla roślin, produktów zwierzęcych i niektórych rodzajów żywności przywożonych do Unii Europejskiej. Kontrole te opierają się na ocenie ryzyka i wymaganej dokumentacji, co ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa i jakości tych produktów.
  • Świadectwa zdrowia przy przywozie produktów z UE w ramach Border Target Operating Model – ta zmiana odnosi się to do wymogu posiadania świadectw zdrowotnych dla określonych produktów importowanych z Unii Europejskiej. Jest to część szerszego modelu operacyjnego, mającego na celu usprawnienie i zabezpieczenie granic.
  • Elektroniczny list przewozowy (e-CMR) – ma to być cyfrowa wersja tradycyjnego listu przewozowego, używanego w transporcie międzynarodowym. Jego wprowadzenie ma na celu ułatwienie i przyspieszenie procesów logistycznych oraz zwiększenie przejrzystości i bezpieczeństwa danych.
  • Rozpoczęcie pilotażu cyfrowego euro w 2024 roku przez Bank Centralny - Europejski Bank Centralny planuje przetestować cyfrową wersję euro, co może być krokiem w kierunku wprowadzenia oficjalnej cyfrowej waluty europejskiej. Taki ruch miałby znaczący wpływ na europejski system finansowy i sposób, w jaki ludzie dokonują transakcji, a firmy rozliczeń.
  • Uchylenie wyrokiem Trybunału przepisu Pakietu Mobilności nakazującego powrót pojazdów co 8 tygodni do bazy eksploatacyjnej (siedziby przewoźnika w kraju) - oznacza to, że przepis wymagający, aby pojazdy transportowe wracały do swojej bazy operacyjnej co 8 tygodni, został uznany za nieważny przez sąd. To będzie miało wpływ na logistykę i operacje transportowe, ponieważ wcześniejsze wymogi były krytykowane za generowanie dodatkowych kosztów i emisji.


Wpływ geopolityki na branżę transportową


Kolejny rok wojny na Ukrainie oraz nowy konflikt na Bliskim Wschodzie mają swój wpływ na działalność branży transportowej. Ryzyko silnego wejścia firm naszego wschodniego sąsiada na rynek europejski może zagrozić Polskim firmom i istotnie obniżyć ich konkurencyjność. Branża protestuje i rozmawia z rządzącymi, chcąc rozwiązać ten problem z korzyścią dla siebie, więc trzeba być dobrej myśli. Nasz segment rynku potrafi się zjednoczyć, by dbać o wspólny interes, co wynika z dużej siły branży TSL, która należy do największych w UE.


Fot. freepik.com

Konflikt na Bliskim Wschodzie, mimo iż odległy od nas również ma wpływ na działalność transportową, gdyż okazuje się, że ryzyko zakłócenia transportu przez Suez jest duże. Jeżeli towary przestaną docierać tą drogą morską do Polski, to nie będzie czego przewozić. Z kolei jeśli statki wybiorą trasę wokół Afryki, to koszt transportu znacznie wzrośnie, co również obniży ilość zakupywanych dóbr. Dodatkowo wzrost niepewności politycznej może wpływać na ceny paliw, co bezpośrednio przekłada się na koszty działalności w sektorze TSL.


W obliczu tych wyzwań polskie firmy TSL stają przed koniecznością ciągłej adaptacji. Oznacza to nie tylko monitorowanie bieżących zmian w otoczeniu geopolitycznym, ale także inwestowanie w technologie i rozwiązania, które mogą pomóc w efektywniejszym zarządzaniu ryzykiem i logistyką. Rozwiązania takie jak zaawansowane systemy zarządzania flotą, analiza big data czy automatyzacja procesów mogą okazać się kluczowe w utrzymaniu konkurencyjności na rynku pełnym niepewności.


Przyszłość sektora TSL w 2024 w Polsce


W obliczu najnowszych danych z Międzynarodowego Funduszu Walutowego sektor Transportu, Spedycji i Logistyki (TSL) ma powody do optymizmu. W 2024 roku globalny wzrost gospodarczy ma osiągnąć poziom 2,9%, z tendencją wzrostową na poziomie 3% dla bieżącego roku. To dobra wiadomość dla branży TSL, która odczuła znaczne trudności w 2023 roku. Teraz, prognozy wskazują na poprawę koniunktury, ze wzrostem wskaźników do 3,3%.


W Polsce sektor TSL również przyjmuje te prognozy z optymizmem. Wzrost handlu i gospodarki magazynowej w kraju przyczynia się do pozytywnych nastrojów. Dodatkowo przewidywany ogólny wzrost gospodarczy wpływa korzystnie na branżę. Jednakże nie można ignorować wpływu czynników zewnętrznych, takich jak konflikty geopolityczne, o których wspominaliśmy wyżej. Mają one duże znaczenie dla globalnej gospodarki i sektora TSL. Monitoring tych zmiennych jest kluczowy, aby dostosować strategie działania do szybko zmieniających się warunków.


Rok 2024 zapowiada się jako czas ożywienia dla sektora TSL mimo chaotycznych czasów. Optymistyczne prognozy gospodarcze, rozwój innowacji i adaptacja do nowych regulacji stanowią fundament dla stabilnego wzrostu i rozwoju branży. Jednak nie można zapominać o wszystkich zagrożeniach, na które nie mamy wpływu, a możemy jedynie się do nich dostosowywać.