Magazyn logistyczny i proces magazynowania – z czym to się je?

Logistyka18 stycznia 2023

Magazyn stanowi podstawowy element bezpieczeństwa łańcucha dostaw, a także chroni towary w trakcie składowania. Ta zasada dotyczy zarówno ogromnych firm logistycznych, jak i tych mniejszych, które obsługują zamówienia. Żeby lepiej zrozumieć, czym jest proces magazynowania, jak i samo to pojęcie przygotowaliśmy dla Ciebie ten krótki artykuł. Miłej lektury :-)

Magazyn logistyczny i proces magazynowania – z czym to się je?

Foto: freepik.com

Co to jest magazyn logistyczny?


Magazyn to wydzielony obszar wykorzystywany do składowania i zarządzania towarami. Mogą to być surowce, gotowe produkty lub komponenty. Jest on niezbędny w łańcuchu dostaw, stanowiąc jego newralgiczny element. Do sprawnego prowadzenia magazynu potrzebny jest przepływ informacji, systemy magazynowania WMS, ustalone fazy procesu magazynowania oraz posiadanie rzetelnych pracowników magazynu. Wszystkie działania logistyczne wykonywane w ramach magazynu powinny zapobiegać temu, aby magazyn nie stał się wąskim gardłem łańcucha dostaw.


Fot. freepik.com

Magazynowanie to na przykład wspieranie procesów produkcyjnych. Można to osiągnąć poprzez utrzymywanie wystarczającej ilości zasobów, materiałów i opakowań do produkcji, pozwalających na nieprzerwane jej działanie. Stały dostęp do tych elementów pozwala na systematyczne przyjmowanie wyrobów gotowych i dostarczanie ich do końcowego odbiorcy. Warto zauważyć, że magazyny wspierają procesy marketingowe poprzez zapewnienie dostaw zasobów niezbędnych do realizacji akcji promocyjnej lub produkcji zestawów promocyjnych.


Jakie są rodzaje magazynów?


Magazyny można podzielić na podstawowe rodzaje, które uzależnione są na przykład od typu konstrukcji, rozkładu stref magazynowych, wysokości składowania, funkcji i sposobu składowania. Poniżej zapoznasz się ze szczegółowym opisem każdego z rodzajów magazynu:


 • Typ konstrukcji – mamy magazyny otwarte (np. niezadaszone place), półotwarte (z zadaszeniem) oraz zamknięte.
 • Rozkład stref – występuje tutaj układ przelotowy, gdzie towary są przyjmowane i wydawane po przeciwnych stronach budynku. Jest także układ kątowy, gdy strefa przyjęć i wydawania są prostopadle oraz układ workowy. W tym wypadku obie strefy są po tej samej stronie.
 • Wysokość składowania – wyróżnia się składowanie niskie do 4 metrów regałów stosowanych w tym typie. Jest również składowanie średnie do około 7 metrów oraz wysokie powyżej 7 metrów.
 • Funkcje magazynu – dostawcze, rozdzielcze, przeładunkowe, kontenerowe, celne, produkcyjne.
Wyróżnia się różne rodzaje magazynów
Fot. freepik.com


Co to jest proces magazynowania?


Proces magazynowania opiera się na procedurach, które określają rozładunek samochodów ciężarowych lub innych pojazdów, przyjęcie towaru, umieszczenie go w obiekcie logistycznym, gdzie jest przechowywany w strefie składowania. Magazynowanie towarów musi odbywać się w odpowiednich warunkach, tak by nie uszkodzić produktów. Proces magazynowania określa także takie elementy jak kompletacja zamówień, pakowanie i wydanie towaru. Służy on zapewnieniu standardów przechowywania i zarządzania magazynem w maksymalnie wydajny sposób. Tylko wtedy można prowadzić magazynowanie towarów tak, by było opłacalne, wydajne i sprawnie wpisywało się w logikę łańcucha dostaw.

Proces magazynowania angażuje pracowników magazynu.

Fot. freepik.com

Jednak proces magazynowania nie odnosi się jedynie do składowania, a ma szerszy aspekt. Zajmuje się on także zapatrzeniem w zapasy i śledzeniem towarów w trakcie ich transportu w łańcuchu dostaw. W proces magazynowania wpisują się także systemy zarządzania magazynem (WMS), technologia RFID w logistyce, kody kreskowe i inne technologie. Mają one zapewnić prawidłowy przepływ informacji i dóbr, by maksymalnie efektywnie realizować zadania.


Fazy procesu magazynowania


Można wyróżnić różne fazy procesu magazynowania, które w zależności od źródła są podawane na inne sposoby. My skupimy się na podstawowych czterech i opiszemy je poniżej. Ważne, by każdy obiekt magazynowy posiadał taki proces i trzymał się go sztywno. Oczywiście w przypadku dużych firm nie ma z tym problemu, jednak nawet w niewielkim sklepie internetowym takie rozwiązanie się sprawdzi. Na mniejszą skalę proces magazynowania jest tak samo skuteczny i pozwala efektywnie zarządzać łańcuchem dostaw każdego przedsiębiorstwa. Wyróżniamy następujące fazy procesu magazynowania:

Są cztery fazy procesu magazynowania

Fot. freepik.com


1. Przyjęcie towaru na magazyn


Pierwszy etap procesu magazynowania to przyjęcie towaru. Odbywa się to w wydzielonej strefie określanej jako strefa przyjęć. Wtedy następuje weryfikacja produktów z dokumentami i warunkami dostawy. Po potwierdzeniu przyjęcia towaru to magazyn przejmuje nad nim pieczę, ale też pełną odpowiedzialność. Wskazuje się na dwa rodzaje przyjęć: wewnętrzne oraz zewnętrzne. To pierwsze dotyczy sytuacji, gdy towary są dostarczane w ramach tej samej firmy, a drugie, gdy pochodzą od zewnętrznego dostawcy. Na ten element procesu magazynowania składa się:


 • Sprawdzanie dokumentacji i zgodności dostawy;
 • Rozładunek samochodów ciężarowych lub innych pojazdów, do którego wykorzystuje się wózki widłowe, paleciaki lub siłę pracowników magazynu;
 • Przyjęcie towaru i jego kontrola;
 • Zabezpieczenie i przygotowanie towaru do składowania;
 • Umieszczenie towarów w wydzielonej strefie składowania i segregowanie zgodnie z układem organizacyjnym magazynu;

2. Składowanie towarów


Ten element procesu polega na rozłożeniu towaru w strefie składowania w logiczny i uporządkowany sposób. Od tego momentu następuje czasowe składowanie towarów w magazynie. W tym wypadku proces składowania wygląda następująco:


 • Przemieszczenie towarów ze strefy przyjęcia do strefy składowania;
 • Umieszczenie towarów w strefie przyjęcia przez pracowników magazynu;
 • Składowanie towarów w odpowiednich warunkach, do których jest bezpośredni dostęp;
 • Okresowe sprawdzanie stanu towarów;
 • Przygotowanie do przemieszczenia do strefy kompletacji, gdzie następuje wydanie ładunku;

Składowanie towarów to jeden z elementów procesu magazynowania.

Fot. freepik.com

3. Kompletacja zamówień


Po składowaniu przychodzi czas na kompletowanie zamówień. Wtedy zbiera się określoną ilość towarów przez pracowników magazynu, które mają trafić na załadunek. Umieszcza się je w strefie kompletacji. Z tak przygotowanych produktów tworzy się jednostki ładunkowe, które są następnie wysyłane do odbiorcy. Wykorzystuje się do tego wózki widłowe, palecaki oraz siłę fizyczną. Ten element procesu ma następujące fazy:


 • Kompletacja zamówienia ze strefy składowania;
 • Przygotowaniu towarów;
 • Kontroli zgodności towarów z zamówieniem;
 • Pakowanie towarów tak, by były bezpieczne podczas transportu;
 • Przeniesienia produktów do strefy kompletacji;

Pracownik magazynu dokonuje czynności jaką jest komplementacja zamówień

Fot. freepik.com

4. Wydanie towarów


To ostatni etap procesu, w którym towary składowane w obiekcie logistycznym opuszczają go, by dotrzeć do odbiorcy. Odbywa się on w wydzielonej strefie, która umożliwia wygodny i sprawny załadunek towaru na pojazdy takie jak samochody ciężarowe, dostawcze, wagony kolejowe, statki, czy samoloty. Wykonuje się tutaj następujące czynności logistyczne:


 • Kontrola wydawanego zamówienia z dokumentami zamawiającego;
 • Załadowanie na pojazd;


Oto wszystkie fazy procesu magazynowania, które są podstawowym standardem dla każdego przedsiębiorstwa zarówno logistycznego, jak i z pozostałych branż. Do zarządzania tymi etapami wykorzystuje się nowoczesne systemy magazynowania takie jak WMS, które pozwalają kontrolować każdy aspekt pracy magazynu. W procesie magazynowania ważna jest okresowa kontrola tego procesu, a także przepływ informacji między zespołem. W razie wystąpienia jakichkolwiek problemów można dzięki temu sprawnie reagować, by nie doprowadzić do silnego zakłócenia łańcucha dostaw. Jeżeli prowadzisz mniejszy biznes, to przydatny będzie artykuł poświęcony metodom wysyłki paczek za granicę.


Magazynowanie towarów - podsumowanie


Magazynowanie w logistyce w dużej mierze wpływa na funkcjonowanie firm i bezpieczeństwa łańcucha dostaw. Stanowi ono podstawowy składnik rozwoju procesu obsługi klienta i wspierane jest przez nowoczesne systemy magazynowania, technologie RFID i wiele innych rozwiązań. Dzięki temu każdego dnia na całym świecie transporty są sprawnie przemieszczane z jednego punktu do drugiego, a towary chronione w czasie składowania. Nie zapominaj także, że oprogramowanie w logistyce ma duże znaczenie. Posiadając odpowiednie rozwiązania informatyczne, będziesz w stanie sprawnie zarządzać łańcuchem logistycznym i kontrolować każdy jego aspekt.