AGS - dodatek Aden Gulf Surcharge

Dodatkowa opłata ze względu na środki bezpieczeństwa podczas żeglugi przez Zatokę Adeńską (Piraci)

B

B2B

E

EAN

G

GLN

N

R

RFID

T

Towary

U

W

WMS

Z