Infrastruktura logistyczna

Infrastruktura logistyczna jest terminem używanym do opisania różnych elementów, które są wymagane do wspierania sprawnego i efektywnego przepływu towarów, materiałów i ludzi z jednego miejsca do drugiego. Bez niej nie jest możliwa zarówno sprzedaż transgraniczna, jak i krajowa. Dowiedz się, co to jest infrastruktura w logistyce i jakie zadania ma infrastruktura logistyczna.


Co to jest infrastruktura w logistyce?


Infrastruktura logistyczna odnosi się do fizycznych struktur i systemów, które są stosowane w celu wspierania transportu i przechowywania towarów. Mogą to być takie rzeczy jak drogi, mosty, porty, lotniska, koleje, magazyny i centra logistyczne. Te obiekty i systemy są niezbędne dla efektywnego przepływu towarów i materiałów oraz odgrywają kluczową rolę we wspieraniu gospodarki światowej. Aby logistyka była efektywna, ważne jest, aby dany kraj lub region posiadał dobrze rozwiniętą infrastrukturę.


Jakie zadania ma infrastruktura logistyczna?


Infrastruktura logistyczna jest odpowiedzialna za transport, przechowywanie i dystrybucję towarów i materiałów. Obejmuje ona planowanie i koordynację różnych zasobów, takich jak pojazdy, magazyny i centra logistyczne oraz dystrybucyjne. To wszystko jest niezbędne do zapewnienia sprawnego i efektywnego przemieszczania towarów i materiałów z jednej lokalizacji do drugiej. Infrastruktura logistyczna jest niezbędna dla sprawnego funkcjonowania łańcuchów dostaw i całej gospodarki.


Elementy infrastruktury logistycznej


Elementy infrastruktury logistycznej obejmują wiele dziedzin, które razem mają wpływ na efektywność działania łańcucha dostaw. Dzięki temu ten krytyczny element każdej gospodarki może w wydajny i sprawny sposób funkcjonować. Tymi elementami są:


  • Sieci transportowe - drogi, koleje i porty, lotniska, a także magazyny, centra dystrybucji, centra logistyczne i inne obiekty wykorzystywane do przechowywania i obsługi towarów.
  • Systemy informatyczne w logistyce - sieci komputerowe i oprogramowanie do zarządzania logistyką, które są wykorzystywane do śledzenia i zarządzania ruchem towarów i ludzi. To między innymi system ERP, MPS, system DRP i MRP.
  • Wyszkolony personel - jest potrzebny do obsługi i utrzymania tych systemów, transportu, magazynowania i każdego aspektu funkcjonowania infrastruktury logistycznej
  • Przepisy i zasady – są stosowane w celu wspierania efektywnego przepływu towarów i ludzi.

B

B2B

E

EAN

G

GLN

N

R

RFID

T

Towary

U

W

WMS

Z