B2B

B2B to forma transakcji między przedsiębiorstwami. Dotyczy ona zarówno usług, jak i produktów. Ta wymiana jest przeciwieństwem handlu między przedsiębiorstwami a konsumentami (B2C) oraz pomiędzy przedsiębiorstwami a administracją (B2G).

Co to jest B2B?


B2B to model biznesowy, w którym firma świadczy usługi lub sprzedaje produkty innej firmie. Jest to przeciwieństwo sprzedaży B2C, czyli wymiany między przedsiębiorstwami a konsumentami, w której firma sprzedaje produkty lub usługi konsumentom. Sprzedaż B2B jest złożona i potrzebuje wielu osób, które pełnią różne role w dłuższym cyklu sprzedaży. Stosuje się tu marketing B2B, który jest inny niż B2C i wymaga bardziej szczegółowego podejścia. Sprzedaż B2B często odbywa się na przestrzeni tygodni poprzez różne dyskusje, czy negocjacje, a nie pojedynczą transakcję, jak w B2C.

Co to znaczy B2B?


B2B znaczy business to business i odnosi się do wymiany usług lub produktów między jedną firmą a drugą.

Na czym polega działalność B2B?


Działalność B2B polega na tym, że jedna firma świadczy usługi drugiej. Własna działalność gospodarcza w tym przypadku jest korzystna. Dana osoba, prowadząc firmę, może mieć kilku klientów i czerpać dochód z różnych miejsc. Jednak przez niektórych pracodawców ta forma rozliczenia jest nadużywana i osoby, które normalnie byłyby zatrudnione na umowie o prace, są wypychane na B2B, w celu zoptymalizowania kosztów przedsiębiorstwa.

Czym jest logistyka B2B?


Logistyka B2B jest definiowana jako transport towarów lub produktów z pomocą profesjonalnego dostawcy usług spedycyjnych. Może to być operator logistyczny, który zajmuje się dostarczaniem do klienta Twoich paczek. Logistyka B2B w takich modelach biznesowych jest całkowicie odmienna od logistyki pomiędzy firmami a klientami końcowymi. Logistyka B2B zazwyczaj obejmuje jedną lub więcej transakcji między dwoma podmiotami gospodarczymi podczas transportu towarów z jednej lokalizacji do drugiej.

Większość firm polega na dostawcach usług B2B, aby zapewnić pozytywne doświadczenia klientów. Operator logistyczny, firma 3PL, czy inni wyspecjalizowani partnerzy służą do zaspokojenia potrzeb odbiorców produktów. Ich zadaniem jest sprawne dostarczanie paczek, ale też obsługa zwrotów, magazynowanie, czy wsparcie w zakresie obsługi klienta.

B2B definicja


B2B (business-to-business) to wymiana produktów, usług lub informacji między przedsiębiorstwami, a nie między przedsiębiorstwami a konsumentami (B2C).

B

B2B

E

EAN

G

GLN

N

R

RFID

T

Towary

U

W

WMS

Z