Kabotaż

Kabotaż to prawo do przewożenia towarów drogą lądową, morską lub powietrzną. Dotyczy on transportu ładunków na obszarze danego państwa pojazdem z innego kraju. W logistyce kabotaż określa optymalizację procesu dostawy i ograniczenie pustych przebiegów. Celem tego prawa jest ochrona krajowego przemysłu przed zagraniczną konkurencją.

Co to jest kabotaż?

Kabotaż wywodzi się z francuskiego słowa "caboter", które oznacza żeglowanie wzdłuż wybrzeża. Przepisy kabotażowe były początkowo nakładane jako środek do utrzymania krajowej floty handlowej, ochrony lokalnych dróg wodnych, ochrony granic państwowych i innych kwestii związanych z bezpieczeństwem narodowym. Obecnie jednak kabotaż jest motywowany głównie przyczynkami handlowymi i tendencjami protekcjonistycznymi.

Kto może wykonać kabotaż? - UE, EFTA


Kabotaż może wykonywać każde przedsiębiorstwo, które wykonuje zarobkowy przewóz towarów lub osób. Musi ono posiadać zarejestrowaną działalność na terenie kraju UE lub EFTA, a także licencję na międzynarodowe transporty lub przewozy. Kabotaż dotyczy zarówno pojazdów ciężarowych, jak i tych o masie mniejszej niż 3,7 tony. Norma prawna dotycząca kabotażu w Unii Europejskiej to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1072/2009 z 2009 roku.

Jak długo może trwać kabotaż?


Kabotaż może trwać do 7 dni od zakończenia rozładunku przewozu międzynarodowego. Firma logistyczna, która zajmuje się kabotażem tylko w państwie przyjmującym, to wtedy może ona zrealizować 3 dostawy towarów w przeciągu 7 dni od pierwszego rozładunku.

Zezwolenie na przewóz kabotażowy - dokumenty


Żeby móc realizować kabotaż ważne jest posiadanie odpowiednich i ważnych terminowo dokumentów. Są to:

  • międzynarodowy list przewozowy CMR;
  • dokumentacja z datą rozładunku w kraju przyjmującym;
  • listy przewozowe dla każdego transportu realizowanego kabotażem;
  • faktury dotyczące sfinalizowanych transportów kabotażowych;

B

B2B

E

EAN

G

GLN

N

R

RFID

T

Towary

U

W

WMS

Z