Dystrybucja

Dystrybucja znajduje się w środku łańcucha dostaw, pomiędzy producentem a sprzedawcą detalicznym lub klientem. Dystrybucja produktów jest istotnym czynnikiem sukcesu biznesu detalicznego. Proces ten ma bezpośredni wpływ na zadowolenie klienta, dlatego ustalenie właściwej strategii dystrybucji jest kluczowe.


Co to znaczy dystrybucja?


Dystrybucja to działalność polegająca zarówno na sprzedaży, jak i dostarczaniu produktów i usług od producenta do klienta. Można ją również nazwać dystrybucją produktów. Ponieważ firmy stają się coraz bardziej globalne, ważne jest usprawnienie dystrybucji, aby zapewnić zadowolenie klientów i wszystkich członków kanału dystrybucji. W zależności od jego długości kanału może on zaangażować wiele osób i przedsiębiorstw.


Dystrybucja - definicja


Dystrybucja oznacza rozpowszechnienie produktu na rynku w taki sposób, aby duża liczba osób mogła go kupić.


Na czym polega dystrybucja towarów?


Dystrybucja to proces, dzięki któremu udostępniamy towar lub usługę konsumentowi końcowemu. Na ogół miejsce produkcji nie jest tożsame z miejscem konsumpcji. Zatem towary muszą być dystrybuowane, aby pokonać barierę przestrzeni. Dystrybucja produktów może być prowadzona przez samą organizację, co jest dystrybucją bezpośrednią.


Co to dystrybucja - przykłady?


Przykłady dystrybucji sprzedaży są różne. Może to być na przykład hurtownik, który jest pośrednikiem pomiędzy producentami a detalistami. Innym przykładem niech będą konsultanci, którzy łączą dystrybutorów z pośrednikami znajdującymi się niżej w łańcuchu dostaw i doradzają, jak skutecznie dystrybuować produkt.


Co to jest kanał dystrybucji?


Kanał dystrybucji to łańcuch przedsiębiorstw lub pośredników, przez który przechodzi towar lub usługa, aż dotrze do ostatecznego nabywcy - konsumenta końcowego. Kanały dystrybucji mogą obejmować hurtowników, sprzedawców detalicznych, dystrybutorów, a nawet internet.


Kanał dystrybucji - typy


Wyróżniamy trzy rodzaje kanałów dystrybucji: bezpośredni, pośredni i hybrydowy. Poniżej zapoznasz się szczegółowo z każdym z nich:  1. Bezpośredni – ten kanał dystrybucji polega na tym, że firma sprzedaje bezpośrednio do klienta. Sprzedawca dostarcza produkt lub usługę od razu do klientów bez pośredników.
  2. Pośredni - kanały pośrednie wykorzystują wielu partnerów dystrybucyjnych lub pośredników do dystrybucji towarów i usług od sprzedawcy do klientów.
  3. Hybrydowe – ten kanał dystrybucji łączy cechy bezpośredniego i pośredniego. Na przykład, producent może sprzedawać przedmiot na swojej stronie e-commerce, ale następnie pośrednik dostarcza fizyczny produkt do klienta. Klient nadal pozostaje w bezpośredniej interakcji ze sprzedawcą, ale zaangażowany jest również pośrednik.


Operator logistyczny jako partner dystrybucji


Operator logistyczny to doskonałe narzędzie dystrybucji, które pozwala dostarczyć produkty bezpośrednio do detalisty, klienta lub centrów dystrybucyjnych. Taka firma spedycyjna wyręcza inne przedsiębiorstwa w magazynowaniu oraz przewożeniu towarów. Dodatkowo dobry operator logistyczny w swojej ofercie ma takie usługi jak obsługa klienta, obsługa zwrotów, a nawet tłumaczenie strony WWW, gdy wchodzisz w sprzedaż transgraniczną.

B

B2B

E

EAN

G

GLN

N

R

RFID

T

Towary

U

W

WMS

Z